Giới thiệu về chúng tôi Vietinterview


Thành lập 06/2016, VietInterview đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường trong nước, quốc tế thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực như: Dịch vụ phần mềm và tuyển dụng nhân sự cao cấp.

Với một tập thể lãnh đạo đam mê và gắn kết, đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và chuyên nghiệp, lịch sử tăng trưởng ổn định, VietInterview được biết đến là một đối tác tin cậy, uy tín trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực phần mềm tại Việt Nam.

Tầm nhìn


“Chiến lược của VietInterview trong thời gian tới là tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ lĩnh vực phần mềm để trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, và từng bước vươn ra thị trường quốc tế”

Giá trị cốt lõi


01 Cam kết

Cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất với uy tín cao nhất tới khách hàng.

02 Chuyên nghiệp

Duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

03 Can đảm

Dám đổi mới, sáng tạo nhằm tạo ra giá trị khác biệt.

04 Hiệu quả

Là thước đo chính xác nhất của mọi hoạt động sản xuất.

05 Đoàn kết

Các thành viên công ty luôn gắn kết thành một thể thống nhất, đồng lòng vì mục đích chung

About Vietinterview


Established 06/2016, VietInterview has been affirming its position in the domestic and international market through its core business activities such as software services and high-level recruitment.

With a passionate and cohesive leadership team, enthusiastic and professional staffs, and a steady growth history, VietInterview is known for being a trusted partner in the field of technology, especially in the software field in Vietnam.

Our Vision


“VietInterview aims to become one of the leading technology companies in Vietnam, especially in the software field and gradually reach out to international markets”

Core values


01 Commitment

Commitment to the best product quality, best services with the highest reputation to customers.

02 Professional

Maintain professional ethics, social morality at the highest standard.

03 Brave

Dare to innovation and creativity in order to create distinctive value.

04 Effective

The most accurate measurement of all production activities.

05 Unity

The members of Vietinterview are always united into a unity, for the common purpose