GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ULEARN ENTERPRISE 3

Đơn giản, mạnh mẽ và hiệu quả


Ulearn Enterprise 3 được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn giúp cho việc đào tạo trở lên trực quan hơn. Với thiết kế logic cùng các tính năng hiện đại, người học dễ dàng tiếp thu và tập trung hơn vào các khóa học. Hệ thống còn hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo đại lý, đối tác phân phối, nhà cung cấp, hoặc nhượng quyền và giúp học viên đạt được những kỹ năng phù hợp với kỳ vọng của doanh nghiệp thông qua đào tạo liên tục..

TRẢI NGHIỆM SỰ SÁNG TẠO


Less is more

Triết lý "Less is more" được thể hiện khi nói đến số lần nhấp chuột. Thiết kế của Ulearn Enterprise 3 khéo léo sử dụng phương pháp ngăn kéo, phần mở rộng, cuộn vô tận và tải chậm để đảm bảo rằng người dùng không cần phải trải qua nhiều nhấp chuột hoặc màn hình để hoàn thành công việc.

Thiết kế sáng tạo

Mọi khía cạnh về giao diện người dùng của Ulearn Enterprise 3 đều được tối ưu hóa theo triết lý 'call to action' - từ các chấm đỏ trên các biểu tượng hiển thị nội dung mới, đến các xuất để xuất khóa học và tài liêu tham khảo dựa trên lựa chọn nội dung học tập hiện tại.

Quản trị dễ dàng

Ulearn Enterprise 3 giảm thiểu sự phụ thuộc quản trị bằng cách cung cấp các hệ thông báo cáo tự động, các biểu mẫu sẵn đưới nhiều định dạng và hơn thế nữa.

Thông báo

Kiến trúc thông báo của Ulearn Enterprise 3 dựa trên các biểu đồ số đang được sử dụng phổ biến trong các mạng xã hội ngày này. Cách tiếp cận gây nghiện này khuyến khích học viên theo dõi quá trình hoàn thành khóa học và tăng khả năng tương tác trên hệ thống.

TÍNH NĂNG CHÍNH


Triển khai hiệu quả

Ulearn Enterprise 3 dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có được sự tự do để triên khai một hệ thống quản lý học tập theo nhu cầu mà không cần đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Hệ thống có khả năng mở rộng và được trang bị để xử lý các nhu cầu học tập phát triển cho các doanh nghiệp.

Tạo khóa học online thuận tiện

Ulearn online 3 cung cấp công cụ tạo nội dung mạnh mẽ, giúp cho giảng viên tạo ra các khóa học một cách nhanh chóng và dễ dàng. Môi trường tác giả cũng cho phép tạo ra các khóa học điện tử tương tác với nội dung hiện có.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Ulearn online 3 cung cấp giao diện người dùng đa ngôn ngữ cho các tổ chức phục vụ cho lực lượng lao động toàn cầu.

Tùy biến dễ dàng

Ulearn online 3 được xây dựng trên kiến trúc mạnh mẽ với khả năng tùy biến cao, giúp khách hàng tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu của mình. Bạn không phải thay đổi luồng công việc của mình cho phù hợp với LMS; thay vào đó, LMS thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của bạn

Lớp học ảo

Ulearn Enterprise 3 hỗ trợ lớp học ảo nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Hệ thống hỗ trợ chia sẻ màn hình, tài liệu, chat giúp việc học tập đạt hiệu quả cao.

Tương thích với các chuẩn E-LEARNING mới nhất

Hệ thống tương thích với SCORM 1.2 & 2004, Tin Can (xAPI), HTML, Flash, Video, PPT, PDF - theo yêu cầu của các tiêu chuẩn học trực tuyến hiện đại.

A SIMPLE, POWERFUL AND EFFORTLESS LEARNING PLATFORM


Ulearn Enterprise is designed for large enterprises and makes learning more intuitive. The design is logical and modern features within the LMS provide better adoption and engagement. The system’s unique approach to GUI, bringing information to the fore that helps users utilize the system faster and provides measurable ROI through stringent analytics.

EXPERIENCE INNOVATION


Less is more

“Less is more” our theory when it comes to number of clicks. Our design cleverly uses Drawers, expandable sections, endless scrolling and lazy loading to ensure that the users don’t need to go through a lot of clicks or screens to get a task done.

Tactical Design

Every aspect of Ulearn Enterprise’s modern UI is information driven. There is the ‘call to action’ philosophy woven into the design - from the red dots on the icons showing new content, to the suggestion boxes for further study and reference material based on current choice of learning content.

Administrative Perspective

Ulearn Enterprise reduces the need for administrative dependency by providing automated reports, ready templates, multiple formats and more.

Notifications

The architecture Ulearn Enterprise is such that the entire design runs on the numeric representation of the updates, popularly used in social media these days. This addictive approach encourages users to track course completion and increases peer interactivity.

MAIN FEATURES


Effective implementation

Instead of investing heavily in infrastructure to support technology-aided learning, Ulearn Enterprise gives you the freedom to implement an enterprise-wide learning management system and pay as per your needs. Ulearn Enterprise is highly scalable and equipped to handle your evolving learning needs or expanding learner base – with no added hassles of technology upheaval or time-lags.

Content Authoring capabilities

Ulearn Enterprise has a Web-based content authoring tool, which empowers trainers to create the courses quickly and easily. The authoring environment also allows the creation of interactive e-courses with the existing content.

Multi-lingual support

Ulearn Enterprise v3.0 offers a multilingual user interface for organizations that caters to the global workforce

Customizable

Ulearn Enterprise is built on robust yet flexible architecture, allowing us to customize the system as per your needs. Thus, you don't have to change your workflows to suit the LMS; rather, the LMS changes to suit your needs.

Virtual Classroom

Includes unified video conferencing, whiteboard, screen sharing, document sharing etc. for effective collaborative learning.

SCORM and Tin Can compliant

It is compliant with SCORM 1.2 & 2004 and Tin Can (xAPI) – as required by modern e-learning standards.