GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ULEARN ONLINE 3

Một xu hướng hoàn hảo cho các công ty đào tạo


Ulearn online 3 là một LMS được thiết kế đặc biệt cho các tổ chức, công ty nhằm đào tạo khách hàng bên ngoài. Sử dụng Ulearn online 3, bạn có thể tạo ra một nền tảng thương mại điện tử để bán các khóa học e-Learning, các chương trình kết hợp, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung học tập kỹ thuật số nào khác.

Mô hình kinh doanh độc đáo của Ulearn online 3 giúp bạn thiết lập nền tảng thương mại điện tử ở chế độ B2C hoặc B2B. Nó cho phép bạn tạo ra một cổng thông tin với thương hiệu của mình hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu thực tế.

CUỘC CÁCH MẠNG TRẢI NGHIỆM


TÙY BIẾN DỄ DÀNG

Ulearn online 3 được xây dựng trên kiến trúc mạnh mẽ với khả năng tùy biến cao, giúp khách hàng tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu của mình. Bạn không phải thay đổi luồng công việc của mình cho phù hợp với LMS; thay vào đó, LMS thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của bạn

SẴN SÀNG CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ulearn online 3 sãn sàng hỗ trợ thương mại điện tử. Điều này mang đến cho người học cơ hội duyệt qua danh mục sản phẩm, thêm các khóa học vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích để tham khảo trong tương lai, sử dụng phiếu giảm giá, thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến và tạo hóa đơn. Các khoản thanh toán có thể được thực hiện với sự trợ giúp của cổng thanh toán điện tử tích hợp hoặc qua bất kỳ cổng thanh toán cụ thể nào của khách hàng khác.

CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG

Ulearn online 3 giúp khách hàng cá nhân hóa giao diện và thương hiệu theo các nhu cầu khác nhau. Nó cho phép các quản trị viên/người dùng cá nhân hóa giao diện theo sự lựa chọn của mình bao gồm các chủ đề, quảng cáo, thông báo, kích thước phông chữ, v.v.

BÁO CÁO NÂNG CAO

Các tính năng báo cáo nâng cao bao gồm lập lịch báo cáo, hệ thống báo cáo tổng quan và công cụ báo cáo tùy chỉnh mà quản trị viên có thể sử dụng để tạo báo cáo theo yêu cầu riêng.

GIAO DIỆN THÂN THIÊN VỚI NGƯỜI DÙNG

Ulearn online 3 được thiết kế thân thiện, giảm tối đa các thao tác khi học viên tham gia các khóa học. Với cấu trúc khung nhìn hiện đại, thật dễ dàng để khám phá và tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và thuận lợi

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ


BẢO MẬT NÂNG CAO

Ulearn online 3 tăng cường các biện pháp bảo mật tại chỗ để đảm bảo nội dung an toàn và chỉ những người học được ủy quyền mới có thể truy cập vào các khóa học của mình. Nó bao gồm mật khẩu bảo mật truy cập, thuật toán kiểm soát truy cập và các biện pháp chống sao chép trái phép để đảm bảo một môi trường học tập an toàn.

HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ

Ulearn online 3 cung cấp giao diện người dùng đa ngôn ngữ cho các tổ chức phục vụ cho lực lượng lao động toàn cầu.

HỖ TRỢ DIGITAL MARKETING

Kiến trúc hợp lý giúp cho Ulearn online 3 tối ưu SEO cũng như các chiến dịch marketing, quảng bá các khóa học

TẠO KHÓA HỌC ONLINE THUẬN TIỆN

Ulearn online 3 cung cấp công cụ tạo nội dung mạnh mẽ, giúp cho giảng viên tạo ra các khóa học một cách nhanh chóng và dễ dàng. Môi trường tác giả cũng cho phép tạo ra các khóa học điện tử tương tác với nội dung hiện có.

TƯƠNG THÍCH VỚI CÁC CHUẨN E-LEARNING MỚI NHẤT

Hệ thống tương thích với SCORM 1.2 & 2004 và Tin Can (xAPI) - theo yêu cầu của các tiêu chuẩn học trực tuyến hiện đại.

ULEARN ONLINE 3

A perfect trend for training companies


Ulearn online 3 is an LMS designed specifically for organizations and companies to train outside clients. Using Ulearn Online 3, you can create an e-commerce platform for selling e-Learning courses, combined programs, materials or any other digital content.

The unique business model of Ulearn Online 3 helps you set up e-commerce platform in B2C or B2B mode. It allows you to create a portal with your brand or partners based on actual needs.

EXPERIENCE INNOVATION


Customizable

Ulearn Online is built on robust yet flexible architecture, allowing us to customize the system as per your needs. Thus, you don't have to change your workflows to suit the LMS; rather, the LMS changes to suit your needs.

E-commerce Ready

Ulearn Online v3.0 is e-commerce ready. It provides learners the opportunity to browse through product catalogues, add items to the shopping cart or wish list for future reference, use discount coupons, pay online/offline and generate invoices. The payments can be made with the help of integrated payment gateway or via any other customer specific payment gateway.

UI Personalization

It allows administrators/users to personalize the User Interface as per their choice which includes theme selection, font size etc.

Enhanced Reporting Framework

The enhanced reporting features include report schduler, a customizable reporting dashboard, and a custom report engine which learning administrators can use to generate their own custom reports.

User-Friendly Navigation

Ulearn Online is designed to deliver learning with ease and minimum clicks! With a modern tabbed- view structure, it is easy to explore and find what you are looking for – quickly and smoothly.

EXPERIENCE TECHNOLOGY


Enhanced security

Ulearn Online 3 enhances the web security to ensure safe content and only authorized learners can access their courses. It includes password-protected access, access control algorithms, and anti-piracy measures to ensure a safe learning environment.

Multi-lingual support

Ulearn Online v3.0 offers a multilingual user interface for organizations that caters to the global workforce.

Digiatal marketing

Logical architecture helps Ulearn online 3 to optimize SEO as well as marketing campaigns, promote courses

Content Authoring capabilities

Ulearn Online has a Web-based content authoring tool, which empowers trainers to create the courses quickly and easily. The authoring environment also allows the creation of interactive e-courses with the existing content.

SCORM and Tin Can compliant

It is compliant with SCORM 1.2 & 2004 and Tin Can (xAPI) – as required by modern e-learning standards.